דפוס הבית

כניסה למערכת הניהול

Quote

סבל נגרם לנו, כאשר אנחנו מתווכחים עם המציאות

~ ביירון קייתי ~
Next